VERRIJKTE KOOI 

#WISTJEDAT

Verrijkte kooi-kippen worden in het Duits aangeduid met “Klein Gruppen-Haltung”. Deze naam dekt volledig de lading : een klein groepje kippen leeft tezamen in een grote kooi waarin ze kunnen rondlopen en waarin zitstokken en legnesten aanwezig zijn. De bezetting bij deze kippen bedraagt 13 kippen/m². Deze kippen krijgen GMP-waardig voer (Good Manufacturing Practise). 

 

U kan verrijkte kooi-eieren herkennen aan de stempel op het ei beginnend met 3.

Voorbeeld stempelcode 3BE6025

3 = VERRIJKTE KOOI

BE = Belgische oorsprong

6025 = individueel nummer van de boerderij in België  kippen