#WISTJEDAT

Bio-kippen zijn luxe-kippen : ze beschikken over 4 m² weiland per kip en ook binnen in het hok is de bezetting laag (6 kippen/m²). Dit zorgt voor een lage groepsdruk en een aangenaam leefklimaat.

Bovendien eten deze kippen biologisch geteelde gewassen, veelal afkomstig van kleinere veevoerfabrieken. 

U kan bio-eieren herkennen aan de stempel op het ei beginnend met 0.

Voorbeeld stempelcode 0BE7030

0 = BIO

BE = Belgische oorsprong

7030 = individueel nummer van de boerderij in België